Zpracování osobních údajů

GDPR

Kdo jsme a proč po vás chceme osobní údaje?

Jméno:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Email:

Telefon:

Číslo jednací:

Patrik Sieber

U Vrbky 595, 330 12 Horní Bříza

06327117

CZ06327117

info@imagepro.cz

+420 737 557 465

OŽÚ-Ver/21400/2017

Provozujeme webové stránky www.imagepro.cz , které slouží jako úložiště a objednávací platforma fotografií, které byly pořízeny na objednávku. Na uvedených webových stránkách si může klient vybrat fotografie k dalšímu zpracování.

Poskytujeme Vám fotoslužby, oslovujeme Vás jako naše zákazníky prostřednictvím obchodních sdělení a zasíláme vám fotografie a další fotografické výtvory. Za těmito účely nám poskytujete určité osobní údaje, které dále zpracováváme. Jsme tedy jejich správcem a máme odpovědnost za jejich ochranu a zabezpečení a za to, že jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy (zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR). Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Proto jsme přijali celou řadu technických a organizačních opatření za účelem ochrany a zabezpečení Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem.

Jak nás můžete kontaktovat ve věci zpracování osobních údajů

Zodpovědná osoba za zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovány především za účelem poskytování následujících služeb:
  1. Maturitní plesy / společenské akce / promoce

  2. Třídní / školní focení

  3. Reportáže / korporátní zakázky

Rozsah požadovaných osobních údajů
  1. Maturitní plesy / společenské akce

    jméno, příjmení, adresa, telefon, email, údaj, zda jste starší 16 let (veškeré naše služby jsou určeny pro osoby, kterým je 16 a více let. Pokud jste mladší, musí být služby či zboží objednány Vaším zákonným zástupcem). Pokud budete objednávat jako podnikatelé, potřebujeme ještě IČ, DIČ, obchodní firmu a sídlo.

  2. Třídní / školní focení

    jméno, příjmení, adresa, telefon, email, údaj, zda jste starší 16 let (veškeré naše služby jsou určeny pro osoby, kterým je 16 a více let. Pokud jste mladší, musí být služby či zboží objednány Vaším zákonným zástupcem nebo musí poskytnout zákonný zástupce souhlas se zpracováním vašich osobních údajů). Pokud budete objednávat jako podnikatelé, potřebujeme ještě IČ, DIČ, obchodní firmu a sídlo.

Dodatečné informace

Vaše osobní údaje ukládáme (resp. zpracováváme) po následující dobu:

Kdo spolupracuje při zpracování osobních údajů a může tak k nim mít přístup (zpracovatelé, příjemci)

Poskytovatelé IT služeb:

Hlavní poskytovatel IT řešení našich webových stránek, jakož i serverů, na kterých jsou veškerá data uložena (včetně Vašich fotografií a projektů z „Moje galerie“), je Fortion Networks, s.r.o. a Google Czech Republic, s.r.o.
Dále nám mohou pomáhat další poskytovatelé softwarového řešení pro provoz webových stránek, poskytovatelé cloudových a hostingových či jiných IT služeb.

Na našich webových stránkách používáme cookies

Zde upozorňujeme, že používáme cookies také externích poskytovatelů reklamních a analytických systémů (Sklik, Google AdWords, Facebook, Google Analytics, Hotjar, Optimizely, Adobe Analytics ), které mohou získávat různé osobní údaje, na jejichž základě probíhá profilování zákazníků (návštěvníků webu) s cílem přizpůsobit obsah webu a nabídnout reklamy na naše služby a zboží dle potřeby a zájmů našich zákazníků (tzv. přímý marketing na základě oprávněného zájmu).

Jaká jsou vaše práva jako subjektu údajů

Zde upozorňujeme, že používáme cookies také externích poskytovatelů reklamních a analytických systémů (Sklik, Google AdWords, Facebook, Google Analytics, Hotjar, Optimizely, Adobe Analytics ), které mohou získávat různé osobní údaje, na jejichž základě probíhá profilování zákazníků (návštěvníků webu) s cílem přizpůsobit obsah webu a nabídnout reklamy na naše služby a zboží dle potřeby a zájmů našich zákazníků (tzv. přímý marketing na základě oprávněného zájmu).


Vedle toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.